Najvažnija osoba u životu muškarca treba da bude njegova žena, a ne majka

Dok niste u braku vaša najbliža osoba je vaša majka ili otac, ali kada se oženite i udate, vaša najbliža osoba postaje vaš supružnik. Šta je to što sprečava parove da se razvedu?

U 35% slučajeva to su deca, u 30% slučajeva to su poteškoće u podeli stečene imovine, u 22% slučajeva materijalna zavisnost jednog partnera od drugog i u 18% slučajeva neslaganje između muža i žene.

Ali, koji su faktori koji dovode do raspada porodice, objašnjava sveštenik Andrej Tkačev. Statistika razvoda je poražavajuća. Oko 40% brakova se raspadne zbog poroka koji ima jedan od supružnika. Život sa osobom koja je sklona raznim porocima nije ni malo lak, a još manje je zanimljiv.

Socijalni koncept pravoslavne crkve dozvoljava razvod braka kada je jedan od supružnika sklon porocima koji negativno utiču na celokupnu atmosferu u braku. Sledeći razlog za razvod braka je nedostatak mesta za stanovanje.

 

Mladima je neugodno kada se venčaju da žive sa roditeljima. Oni žele imati svoj dom u kome će oni voditi glavnu reč, ali kada žive sa roditeljima to nije moguće. Još jedan razlog koji najčešće vodi do razvoda je uplitanje rodbine i roditelja u brak svoje dece.

 

Mnoge žene ne znaju da kada se udaju njihov muž postaje njihova najbliža osoba na svetu, a žena mužu. Dok niste u braku vaša najbliža osoba je vaša majka ili otac, ali kada se oženite i udate, vaša najbliža osoba postaje vaš supružnik.

 

Mama i tata se povlače korak unazad i udaljavaju se od vas prema stepenu uticaja na vaš život i prema stepenu važnosti za vas. Malo je ljudi koji će ovo razumeti, pa devojke koje su se udale i dalje veruju da im je majka i dalje najbliža osoba, a ne njen muž.

 

 

Muškarac koji se oženio misli da mama zna najbolje šta i kako treba, da mamu treba vojeti, poštovati i slušati njene savete. Najvažnija osoba u životu muškarca treba da bude njegova žena, a ne majka.

 

Često roditelji počinju da se mešaju u život mladog para dajući im savete koji im više štete nego što im koriste. Muž i žena su zajednica koja ne podrazumeva stepen srodstva.

Muž i žena su jedna osoba i bliži su jedno drugome nego njihovi roditelji i to svi moraju shvatiti. Tek kada prepoznamo faktore koji dovode do razvoda možemo raditi na njihovom otklanjanju. Za brak se treba boriti. Da biste ga održali morate biti jaki, morate imati veliku dušu, čist um i srce koje veruje.

Author: Urednik